Untitled Document
 
 

SYNOPSIS
English | French | Italian | Hebrew | Arabic

הסרט אחרוני היהודים של לוב מתעד את העשורים האחרונים בחייה של קהילה יהודית ספרדית בת מאות שנים דרך חייהם של בני משפחת רומאני המיוחדת. שלושים וששה אלף יהודים חיו בלוב בסוף מלחמת העולם השנייה, ולא נותר מהם היום אפילו אחד. הסיפור הוא על מלחמה, מעתק תרבותי ועל נחישותה של משפחה אחת, המוצג בסרט שבחמישים דקותיו עוקב אחר קורותיה של משפחת רומאני מבנגאזי שבלוב, החל מימי העותומנים ועד לעידן מוסוליני והיטלר וחורבן הקהילה היהודית,ולהתפוגגותה לנוכח הלאומיות הערבית

בהתבססו על כתבי זיכרונותיה של אם המשפחה, אליסה רומאני, שהתגלו לא מכבר, על ראיונות באנגלית, עברית, איטלקית וערבית עם בני המשפחה לדורותיהם, ועל מטמון של קטעי ארכיון נדירים של סרטים ותצלומים, הופך הסרט לסיפור בלתי נשכח

אחרוני היהודים של לוב הינו סיפורה של קהילה עתיקת יומין, מעוצבת מחדש על ידי התרבות האירופית המודרנית, שחובלה על ידי פאשיזם ולאומנות ערבית, אולם ניצלה בסופו של דבר בזכות דבקותה בדת ובמסורת היהודית

 

menu text

Untitled Document
Copyright © 2007, 2017 VR Films LLC. All rights reserved. No material can be reproduced from this web site without permission.